Reiki Zensi

Voor rust en ontspanning

Het woord "reiki" betekent universele levensenergie. Reiki is een manier van energieoverdracht, waarbij de behandelaar de energie doorgeeft aan degene die behandeld wordt, meestal door middel van handoplegging.

In India wordt deze energie "prana" genoemd en in China "chi" of "qi". Het doorgeven van energie is iets heel gewoons en ieder mens wordt met dit vermogen geboren. Maar in onze welvaartstaat verliezen we deze gave geheel of gedeeltelijk, doordat we er nooit iets mee doen, iemand aanraken is zeer ongebruikelijk in onze cultuur. Reiki werkt niet alleen tegen pijn, verwondingen of ziektes, maar ook voor het verwerken van emotionele belasting, zoals angst, verdriet, boosheid en stress. Het zijn juist deze slecht verwerkte emoties die uiteindelijk leiden tot een fysiek probleem. Een reikibehandeling geeft een heerlijk ontspannen gevoel, waardoor de alledaagse stress kan afvloeien. 

Reiki helpt lichaam en geest ZICHZELF te genezen!

De Reikienergie is 'intelligent' en bepaalt zelf wanneer en wat er in lichaam of geest gebeurt en komt altijd ten goede van de ontvangende partij. Het kan dus best gebeuren dat bijvoorbeeld eerst je maag van streek raakt voordat je hoofdpijn verdwijnt.

Reiki heeft nooit negatieve gevolgen, de noodzakelijke gevolgen van de behandeling zijn altijd van korte duur. De hoeveelheid energie die stroomt is afhankelijk van het niveau van de 'Reiki-gever' en de ontvankelijkheid van de ontvanger. De ontvanger kan in principe de energie weigeren, al zal dat slechts sporadisch gebeuren.

Een inwijding in Reiki is voor het leven. Ook als je een tijd niet bewust actief bent met Reiki is het voldoende om weer je handen bewust neer te leggen om het fenomeen weer op te starten en zijn werk te laten doen.